Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Liens amis (plus en détails)

4ACG

Alternatiloire

Café repaire

Centre Jean Vilar

Collège Charles de Foucauld

Graine de Citoyen

Institut Municipal

Planète en fête

Radio G !

Les Renoiriennes

Sortir du nucléaire 49

Université Populaire Albert Jacquard

Ville d'AngersVous êtes ici  :  Accueil > Archives

28 avril 2019
"Humuro + Esperanto" àAngers


Cet article est une page-archive. Pour les prochains rendez-vous, consulter la rubrique "Actualités / Rendez-vous" dans le menu àgauche.Atentu : modifo : la enirejo situas en strato Assas, inter numeroj 12 kaj 14.

â–¶ Plu eblas aliÄ i, tamen sen certeco pri manÄ o. Ne hezitu kontaktiÄ i kun ni.

HUMURO + ESPERANTO, dimanĉon la 28-an de aprilo en Angers

Nota : journée uniquement en espéranto.

Programo :

  • 9h-9h30 Akcepto en la "salle Paul Bert" (enirejo en strato Assas, inter numeroj 12 kaj 14, en Angers)
  • 9h30 "Humuro en la verko de Hergé" fare de Michel Dechy.
  • 11h "Kial "Tinĉjo en Tibeto" estas la preferata albumo de Hergé" fare de Michel Dechy. Se vi posedas tiun albumon, en la franca aÅ­ en Esperanto, kunporti Ä in !
  • 12h "Hägar Dünor" fare de Christian Rivière.
  • 12h30-14h Bufedo surloke
  • 14h "Esperantigi humuraĵon..." Serge Sire kaj Jacques Le Puil prezentos kelkajn ekzemplojn pri esperantigo de franclingvaj kanzonoj, poezioj kaj teatraĵoj. Humuro sin vestas per multaj formoj, kiuj ne ciuj baziÄ as sur la lingvo, ekzemple humuro rilate al situacioj, kiu ĉikaze ne starigas malfacilaĵojn en traduko. Sed kion fari, kiam la lingvo mem entenas la humuraĵon ? Kiel elturniÄ i fronte al la diversaj vort-ludoj ?
  • 16h30-17h Amika kuntrinkado.

Brokantado de Esperanto-libroj

â–¶ La prezo estas 15 eÅ­roj : Ä i inkluzivas bonvenajn kafon kaj biskvitojn kaj tagmanÄ on.

Se estos precizigoj kaj novaĵoj, ili aperos sur tiu ĉi paÄ o.

Grave ! Por helpi al plej bona organizado, bonvolu anonciÄ i !

Ĉi-sube jen dokumento por aliÄ i al la aranÄ o.

========================================

Propra nomo :

Familia nomo :

Mi (Ni) partoprenos en la aranÄ o dimanĉon la 28-an de aprilo 2019, en Angers.

Prezo 15 € x ..... personoj = ..... €

Bonvolu sendi tiun sumon per ĉeko de ...... € (profite al "ESPÉRANTO-ANGERS") aÅ­ per Ä iro (al la IBAN-konto : FR61 2004 1010 1100 2907 9S03 251), antaÅ­ la 15-a de aprilo 2019.

al Espéranto-Angers, 3 allée du Haras, Appt 132, 49100 ANGERS.

aÅ­ rete al : info@esperanto-angers.fr

============================================

Humuro + Esperanto, Angers, 2019-04-28
- Espéranto-Angers -