Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Archives

9 février 2020
"Vojaĝi alimaniere" à Angers


Cet article est une page-archive. Pour les prochains rendez-vous, consulter la rubrique "Actualités / Rendez-vous" dans le menu à gauche.Äœisdatigo la 3-an de februaro : 49 partoprenontoj, ĉefe el Maine-et-Loire sed ne nur : ankaÅ­ el departementoj 36, 37, 41, 44, 72 kaj 85. Restas kelkaj liberaj lokoj...
Äœisdatigo la 26-an de januaro : precizigo pri tio, kion faros Bruno kaj Maryvonne.

Äœisdatigo la 5-an de februaro : aldono de linioj "Por atingi la lokon".VOJAĜI ALIMANIERE, dimanĉon la 9-an de februaro 2020 en Angers

Nota : journée uniquement en espéranto.

Programo : (ATENTU : eble estos kelkaj Å anÄ etoj)

  • 9h : Akcepto
  • 9h30-11h : Prelego + debato : Nathalie Rigault, pri vojaÄ ado kun ĉevalo(j).
  • 11h15 : Muziko : Marianne, Philippe kaj Janou, kun kiuj eblos Ä oje kunkanti !
  • 12h : TagmanÄ o
  • 13h30 : Muziko
  • 14h-14h45 : Bruno kaj Maryvonne Robineau : "Enigmoj kaj anekdotoj" (en 2 grupoj).
  • 15h-16h15 : Pri bicikla vojaÄ o al Japanio : Benoît kaj Laura, kiuj vojaÄ is bicikle al Japanio.
  • 16h30 : Muziko + Ä isrevida amika trinkumado

Ekspozicio de libroj pri vojaÄ ado.

â–¶ La prezo estas 17 eÅ­roj : Ä i inkluzivas bonvenan matenmanÄ eton kaj tagmanÄ on.

Pliaj precizigoj kaj novaĵoj eventuale aperos sur tiu ĉi paÄ o.

Grave ! Por helpi al plej bona organizado, bonvolu kiel eble plej frue anonciÄ i/aliÄ i !

Ĉi-sube jen dokumento por aliÄ i al la aranÄ o.

========================================

Propra nomo :

Familia nomo :

Mi (Ni) partoprenos en la aranÄ o dimanĉon la 9-an de februaro 2020, en Angers.

Prezo 17 € x ..... personoj = ..... €

Bonvolu sendi tiun sumon per ĉeko de ...... € (profite al "ESPÉRANTO-ANGERS") aÅ­ per Ä iro (al la IBAN-konto : FR61 2004 1010 1100 2907 9S03 251).

al Espéranto-Angers, 3 allée du Haras, Appt 132, 49100 ANGERS.

aÅ­ rete al : info@esperanto-angers.fr

Por atingi la lokon : Informoj legeblas sur tiu paÄ o.


(alklaku por pligrandigi Ä in)

============================================

Esperanto-Tago en Angers, dimanĉon la 9-an de februaro 2020
- Espéranto-Angers -