Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Apprendre > Quelques exercices et solutions

Ekzercoj pri la kvina leciono : nova aÅ­to

Tradukitaj frazoj :

- Ca va mieux qu’hier ?

Ĉu (vi fartas) pli bone ol hieraÅ­ ?

- L’espéranto est une langue plus facile que l’anglais.

Esperanto estas pli facila lingvo ol la angla.

- Quel temps fait-il ? il fait beau mais moins beau qu’hier.

Kia estas la vetero ? la vetero estas bona sed malpli bona ol hieraÅ­.

- Demain nous irons en voiture àParis.

MorgaÅ­ ni veturos al Parizo.

- Que pensez-vous de moi ? Je pense que vous travaillez plus qu’avant.

Kion vi opinias pri mi ? Mi opinias ke vi pli laboras ol antaÅ­e.

- André est le plus heureux des espérantistes.

André estas la plej feliĉa el la esperantistoj.

- Cette blouse coà»te moins cher que des chaussures.

Tiu bluzo estas malpli multekosta ol Å uoj.

- Aidez-moi ! je ne vais pas aussi bien que je le souhaiterais.

Helpu min ! mi fartas ne tiel bone kiel mi dezirus.

- Parlez plus fort !

Parolu pli laÅ­te !

- Espéranto-Angers -