Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Apprendre > Quelques exercices et solutions

Ekzercoj pri la tria leciono : al la lernejo

Tradukitaj frazoj

- Marco est un garçon rapide

Marko estas rapida knabo.

- Il est sportif et aime courir dans les rues.

Li estas sportisto kaj Å atas kuri en la stratoj.

- Que voulez-vous boire aujourd’hui ? du jus de fruit ou du thé ?

Kion vi volas trinki hodiaÅ­ ? sukon aÅ­ teon ?

- J’ai oublié votre nom. Comment vous appelez-vous ?

Mi forgesis vian nomon. Kiel vi nomiÄ as ?

- Savez-vous comment s’appelle cette dame ?

Ĉu vi scias, kiel nomiÄ as tiu sinjorino ?

- Nous devons donner de l’argent aux les pauvres.

Ni devas doni monon al la malriĉuloj.

- Combien de leçons avons-nous apprises ?

Kiom da lecionoj ni lernis ?

- Dans mon bureau, j’ai 25 euros pour acheter des gâteaux.

En mia skribotablo, mi havas dudek kvin eŭrojn por aĉeti kukojn.

- Demain, j’irai àParis.

MorgaÅ­, mi iros al Parizo.

- Salut ! Comment vas-tu ? bien, et toi ?

Saluton ! Kiel vi fartas ? bone, kaj vi ?

- Je ne comprends pas mes enfants.

Mi ne komprenas miajn gefilojn.

- Le livre que je lis n’est pas intéressant.

La libro, kiun mi legas, estas ne interesa.

- Avec qui parles-tu ?

Kun kiu vi parolas ?

- Montre-moi ta maison.

Montru al mi vian domon.

- Que savez-vous faire ?

Kion vi scias fari ?

- J’ai encore oublié de payer le café.

Mi ankoraÅ­ forgesis pagi la kafon.

- Il est trop tard, les enfants dorment

Estas tro malfrue (aÅ­ tro malfruas), la gefiloj dormas.

- Cet homme est trop sérieux : il ne rit plus.

Tiu homo estas tro serioza : li ne plu ridas.

- Ce garçon me plait mais je ne l’intéresse pas.

Tiu knabo plaĉas al mi, sed mi ne interesas lin.

- Jusqu’àquand devrons-nous travailler ?

Äœis kiam ni devos labori ?

- Devant la maison, il y a une grande rue.

AntaÅ­ la domo, estas granda strato.

- Comment est ce livre ? il n’est pas intéressant.

Kia estas tiu libro ? Ä i estas ne interesa.

- Je me demande si je peux manger trois gâteaux.

Mi demandas min, ĉu mi povas manÄ i tri kukojn.

- Dans la boutique, j’ai vu une belle chaise qui plairait àmon père.

En la vendejo, mi vidis belan seÄ on, kiu plaĉus al mia patro.

- Espéranto-Angers -