Centre Culturel Angevin d'Espéranto / Anĝeva Esperanto-Asocio

Vous êtes ici  :  Accueil > Apprendre > Quelques exercices et solutions

Ekzercoj pri la kvara leciono : scivolema fratino

Tradukitaj frazoj :

- 1) De sous la chaise, la souris (muso) a couru sous le lit (lito), et maintenant elle court sous le lit.

De sub la seÄ o, la muso kuris sub la liton, kaj nun Ä i kuras sub la lito.

- 2) Mettez vos livres sur la table.

Metu viajn librojn sur la tablon

- 3) Nous irons de l’autre coté de la rivière (rivero) vers la maison rouge.

Ni iros trans la rivero al la ruÄ a domo.

- 4) Quand on vieillit, on rapetisse. (suffixe -iÄ , utiliser juna et granda)

Kiam oni maljuniÄ as, oni malgrandiÄ as.

- 5) Entre dans la salle et ferme la porte !

Eniru en la ĉambron kaj fermu la pordon !

- 6) Le livre est tombé entre les deux tables.

La libro falis inter la du tablojn.

- 7) Pourquoi tu t’énerves ?

Kial vi nervoziÄ as ?

- 8) Anna veut grandir pour faire ce qu’il lui plaira.

Anna volas grandiÄ i por fari tion, kio plaĉos al Å i.

- 9) Où irons-nous demain ?

Kien ni iros morgaÅ­ ?

- 10) Pierre a mis ses chaussures sur le plancher.

Petro metis siajn Å uojn sur la plankon.

- Espéranto-Angers -